Tài liệu kỹ thuật

Giải Thích Một Số Thuật Ngữ Cấu tạo Ren Của Bu Lông
Giải thích một số thuật ngữ cấu tạo ren của bu lông , được thể hiện chi tiết qua bản vẽ kỹ thuật, giới thiệu các hệ ren phổ biến tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Bu lông ở Việt Nam hiện nay sử dụng hệ ren mét là phổ biến nhất.
Download
Đăng kí nhận tin khuyến mãi hoặc tư vấn miễn phí